lördag, maj 07, 2005

Av med fårakläderna!

Socialdemokraterna har för en tid sedan sammanställt en liten intressant rapport som tydligt visar att Moderaterna inte är det arbetarparti de på senare tid har försökt framstå som.

”Moderaternas vill sänka ersättningsnivån i a-kassan till under 65 procent, höja a-kasseavgiften och slopa avdragsrätten för fackavgiften. Syftet är att försvaga facken och pressa ned lönerna. Utbudet av arbetskraft ska öka genom att fler ska tvingas ut på arbetsmarknaden när ersättningarna i trygghetssystemen kommer ner till nivåer som det inte längre går att leva på. När Reinfeldt pressas på vilka nya jobb han vill skapa blir svaret ”bärplockning” och hushållsnära tjänster. Moderaterna är ett lönesänkarparti. Den nya retoriken är bara en läpparnas bekännelse.”


Även Vanja Lundby Wedin menade på första maj att moderaterna är ett lönesänkarparti.

"Jag är övertygad om att löntagarna vill ha svar på varför moderatledaren Fredrik Reinfeldt vill sänka deras löner. För det är precis vad han kommer att göra med sitt krav på sänkt a-kassa. A-kassan sätter gränsen för hur låg lön en arbetslös tvingas acceptera och moderaternas förslag om en ersättningsnivå på 65 procent kommer att pressa ned lönerna för alla anställda.”

”Moderaternas strategi är att försöka slå en kil mellan de som har arbete och de som för närvarande står utan. För vill man sänka a-kassan måste man först försöka sprida en bild av att många fuskar så att en sänkning av ersättningsnivåerna bara drabbar ”de andra”. Inte de som jobbar och sliter. Det visar att moderaterna inte har en aning om vad arbetslösheten innebär.”

4 kommentarer:

Anonym sa...

Menar du att socialdemokraterna värnar om arbetarna?

Snart höjs villaskatten, bensinskatten, fordonsskatten som ett led i (s) skattepolitik och delaktiga samarbete med mp. Kallar du det att värna om arbetarna? Att slänga ut dom ur sina hus?

Borgarna vill sänka skatten så att det blir skillnad på arbete coh bidrag. Vad snackar du om?? Vem är det som är ond egentligen?

/ Nick

Tobias Lindberg sa...

Nick!

Ja, Socialdemokraterna värnar främst arbetarna men också de människor som inte har det så väl ställt. Den politik som borgarna för skulle öka klyftorna i samhället genom att löner pressas till orimliga nivåer samt att de försämrar arbetsrätten. Med borgarnas politik kommer de rika bli ännu rikare och de fattiga ännu fattigare.

Vad gäller de skatter du pratade om. Jag är själv inte för fastighetsskatten som den är utformad idag, jag tycker att man skall betala skatt på vinsten vid en försäljning av sin bostad, man borde inte behöva skatta medans man bor i den. Jag är däremot för höga bensinskatter eftersom trafiken står för en stor del av föroreningarna, endast med höga priser på bensin kan man minska bilåkandet och driva fram mer bensinsnåla bilmodeller.

Mikael sa...

Det var ju trevligt att Wanja var så sanningsenligt. Ja, det kommer helt klart innebära att arbetslösas reservationslön sänks.

De tvingas acceptera lägre löner! Buhu. Tänk, jag som tycker det är min rättighet att gå och uppbära a-kassa och tacka nej till ett arbete som jag inte anser vara tillräckligt bra eller ha tillräckligt hög lön.

Såklart att det är bra att sådant beteende uppmuntras i mindre utsträckning. Sökbeteendet förändras, och det sänker arbetslösheten, och det ökar produktionen, och det ger mer välfärd. Skulle man också kunna säga.

Tobias Lindberg sa...

Självklart är det inte bra om lönerna pressas nedåt och arbetsrätten försämras vilket skulle göra att de rika blir ännu rikare och mäktigare medans de fattiga blir ännu fattigare och maktlösa. Självklart har du fel Mikael och det sköna är att ni (borgarna) antagligen kommer att förlora även i valet 2006!