tisdag, mars 29, 2005

"Alicio" & Wolodarski ?

På ledarsidan i dagens Dagens Nyheter upptäckte jag att journalisten Peter Wolodarski har skrivit en kort notis om det här med TT och den föredetta världsmästaren i shack, Bobby Fischer. Det som genast slog mig när jag läste notisen var likheten med det som "Alicio" hade skrivit i denna fråga några dagar tidigare. Tyvärr verkar inte Peter Wolodarskis korta notis finnas ute på nätet, i vart fall inte ännu.

Visst, det kan vara så att likheterna beror av att det var korta telegram de skrev om och att det kanske inte går att formulera sig så mycket annorlunda. Jag har dock svårt att tro att det är på det sättet, jag tror det ligger något mer bakom detta. Det måste ju såklart inte vara så att Peter Wolodarski och Alicio är samme person, absolut inte, men ändå börjar man ju fundera över sambanden dem emellan. För en tid sedan nämnde ju Wolodarski att han hade "råkat" surfa på en blogg som han fann så intressant att han nämnde den och gav den reklam i Sveriges största tidning och sedan diskuterades den även då han var med i Sveriges radio, denna blogg var såklart "Alicio i underlandet". Detta "samband" och att Wolodarski bara "råkade" surfa på "Alicios" sida har diskuterats av flera bloggare. Är inte Wolodarski och "Alicio" samma person så känner de säkert varandra eller så utbyter de åsikter med varandra på olika sajter och diskussionsforum, ställen där säkerligen flera andra högerspöken och förespråkare av kanonbåtsdiplomati som exempelvis Per Ahlmark, Timbro-högern, Dick Erixson och skribenterna bakom Stockholm Spectator florerar. Hur som helst verkar det alltmer som att extremhögern där "Alicio" och Co ingår ännu mer än tidigare har fått en rak och bred expressled rätt in på ledarsidorna i Sveriges största tidning via Peter Wolodarski och det är något jag tycker är väldigt oroande.

-------------------------------------------------------------------------------

Tillägg:

Om någon hittar Peter Wolodarskis notis på nätet så vore det bussigt denne meddelade mig om detta och skickade en länk.

-------------------------------------------------------------------------------

måndag, mars 14, 2005

Israel bygger ny barriär

Israel påbörjar snart bygget av en ny barriär, denna gång för att avgränsa Gaza från Israel. Tråkigt är att Israel återigen väljer fel metod att hindra terrorismen från palestinska fundamentalister, istället för att komma åt roten till terrorismen så försöker hela tiden Israel utplåna symtomen med olika militära åtgärder och tvångsmetoder vilket såklart även drabbas den fredliga majoriteten av palestinier. Bra är att denna barriär, till skillnad mot den som begränsar Västbanken från Israel, enbart kommer att uppföras på Israeliskt territorium. Dåligt är att Israel även efter tillbakadragandet kommer att fortsätta bevaka Gazas medelhavskust samt södra gräns mot Egypten, fortfarande skall alltså inte palestinierna få vara fullt självständiga, fortfarande skall de alltså behöva förlita sig på Israeliskt godtycke, fortfarande fortsätter Israel att bryta mot internationell rätt och fortfarande fortsätter USA att ge sitt fulla stöd till dessa brott.

torsdag, mars 03, 2005

Borgerliga lögner: Hur många går till jobbet en vanlig dag

Ett väldigt vanligt argument från både borgliga mediers och politikers sida i deras ansträngningar för att rasera de svenska trygghetssystemen brukar vara detta "varje dag är det ca 1,4 miljoner svenskar som inte går till jobbet". Detta argument är inte fel i sig men av sammanhanget som det bakas in i så framstår det som om 1,4 miljoner svenskar i arbetsför ålder (20-64 år) varje dag försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Man försörjs genom sociala ersättningar eller bidrag om man uppbär sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning, socialbidrag eller är sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.

Självklart är detta sätt att framställa argumentet på fel. Undersöker man Statistiska centralbyråns statistik så ser man tydligt att det i själva verket är ca 1 miljon som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Detta är självklart en väldigt hög siffra, inget snack om det, men det är en gigantisk skillnad på 1 miljon mot 1,4 miljoner. Att på detta sätt som borgerliga politiker och journalister ofta gör bara lägga till nästan 50 % på den riktiga siffran är att förvränga sanningen så mycket att man egentligen måste kalla det för lögn. Hur får de då till denna siffra på 1,4 miljoner? Jo, de nämner att 1,4 miljoner människor i arbetsför ålder inte går till jobbet en vanlig dag och undlåter att nämna att drygt 400.000 människor av dessa är frånvarande av andra anledningar så som studier, föräldraledighet militärtjänst osv. Dessa andra anledningar är ju så att säga "godtagbara" anledningar till frånvaro, sådant som är bra för landet.

Så förslaget och fult agerar alltså de som vill förstöra de svenska trygghetssystemen! Här är två exempel, ett från Niklas Ekdal på DN och ett från DN:s huvudledare.

------------------------------------------------------------------------

Här är SCBs artikel och en artikel från DN som jag utgått ifrån och här nedanför följer hur jag har räknat:

I artikeln från SCB står det längst ner att av Sveriges befolkning så är 59 % i arbetsför ålder. 59 % av 9 miljoner innebär ca 5,31 miljoner i arbetsför ålder. Idag (2003) tillhör enligt SCB 19,6 % av den arbetsföra befolkningen sk helårsekvivalenter, detta innebär att ca 1 miljon personer i åldrarna 20-64 år försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag. 5,31 miljoner i arbetsför ålder minus 1 miljon helårekvivalenser ger ca 4,3 miljoner personer där alltså ca 3,9 arbetar enligt DN och ca 0,4 miljoner antagligen gör annat (studerar, är föräldralediga osv).

onsdag, mars 02, 2005

Borgerliga lögner (ibland även socialdemokratiska): rot-avdraget

Ett väldigt vanligt argument använt av dem som vill införa skatteavdrag för städhjälp i de svenska hemmen är att det finns ett sk rot-avdrag, argumentet lyder oftast något i stil med att om man får göra skatteavdrag för snickeriarbete och liknande arbeten i hemmen är så borde det lika även vara möjligt för hushållsnära sysslor såsom städning och tvättning. Något som däremot aldrig nämns av dessa människor, främst borgerliga politiker och journalister samt tyvärr även endel sossar, är att rot-avdraget endast är av tillfällig karaktär och är till för att flytta fram investeringar i tiden så att de genomförs i lågkonjunktur i stället för i högkonjunktur. Rot-avdraget är alltså enbart en konjunkturåtgärd. Jag tycker det är riktigt svagt att vrida på fakta på detta sätt som de gör. Allt detta framkommer i Anders Karlssons (s) utmärkta replik Pigavdraget befriar männen från hemarbete som var ett svar på de två socialdemokratiska riksdagsmännens debattinlägg några dagar tidigare. I denna artikel ställer Anders Karlsson den högst motiverade frågan "varför skall lågavlönade kommunalare eller handelsanställda via skattsedeln vara med och betala mer välbeställdas städhjälp i hemmen?" Alla med lite sunt förnuft inser ju att de sämre lottade aldrig kommer att kunna ta del av någon städhjälp även om det införs skattelättnader.

Jag har inget emot att folk köper hushållsnära tjänster så länge de betalar full skatt för dem och så länge de inte använder sig av svart arbetskraft!

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2005-03-15

Nu har de första utvärderingarna av det finska försöket met avdrag för hushållsnära tjänster blivit färdiga. Det finska försöket har inte haft exakt samma utformning som det svenska ROT-avdraget men kan förhoppningsvis ändå säga oss något. Vad säger då de finska undersökningarna? De olika undersökningarna har lite olika resultat men det verkar ändå gå att göra en sammanfattning. Det verkar som om färre har utnyttjat möjligheterna till avdrag än förespråkarna trodde. Svartjobben har minskat endel, dock inte så mycket som förespråkarna trodde. Det är främst högavlönade och barnfamiljer i storstäderna som har utnyttjat möjligheten. Sammanfattningen är väl att försöket inte blivit så framgångsrikt som förespråkarna hade sagt men inte heller så misslyckat som kritikerna sagt.

Många hushållsjobb efter skattelättnad i Finland

Hushållsavdrag gjorde svartjobb vita i Finland