tisdag, december 06, 2011

SvD:s ledarsida verkar gilla lågkolhydratskost

Johan Ingerö på SvD:s ledarsidor verkar ha en vettig inställning när det kommer till kost. Det verkar som han är för LCHF, mot kolhydratsstinn mat, mot margariner, för individens rätt att välja vad man äter (även för elever i skolan) och mot det inkompetenta Livsmedelsverket.

Idag skrev han en bra ledare:

Tack för det, Livsmedelsverket

Och för ungefär två månader sedan skrev han en annan mycket bra ledare:

Hellre fettstund än fruktstund

onsdag, augusti 31, 2011

D-vitamin

Jag hittade en gammal men väldigt intressant artikel i läkartidningen om D-vitaminbrist som jag skulle vilja tipsa om:

D-vitaminbrist är kanske vanligare än vi trott

Artikelförfattaren har även gjort ett inlägg på DN Debatt som kan vara intressant att läsa. Framförallt är det inte lika långt.

Undvikande av solljus har blivit en hälsorisk

Normalt sett är jag inte så mycket för vitamintabletter och kosttillskott av olika slag eftersom de generellt kostar mer än de "smakar" och det går oftast bra att få i sig det man behöver genom en bra och nyttig kosthållning. Det finns dock inga regler utan undantag.


bla_himel_och_sol

Vad gäller D-vitamin så är det nästan omöjligt att få i sig tillräckligt via kosten. Det enda som ger tillräckligt med D-vitamin är lagomt exponering med solljus, vilket i vårt land endast är möjligt under perioden maj till augusti om man med några dagars mellanrum befinner sig i bara shorts i solen 15-30 minuter mitt på dagen. De flesta får inte tillräckligt med sol ens under sommaren och under vintern får ingen det. Det man ska komma ihåg är att våra gener har knappt ändrats sedan vi alla för mer än 60.000 år sedan levde ett liv som jägare/samlare i afrika, ett liv där vi var utomhus mer och solljuset var mycket starkare. Därför behövs det i vår del av världen D-vitamintillskott.

Vill man läsa mer om detta så har Kostdoktorn, Andereas Eenfelt, skrivit mycket mer om detta här:

D-vitamin: Solenergi åt dig?

Tänk bara på att det behövs mellan 2000-4000 IE per dag för vuxna och 1000 IE till barn vilket är högre än de förlegade kostråd om D-vitamintillskott på 400 IE som Livsmedelsverket utfärdar. Dessa gamla kostråd om D-vitamin gör bara att man undviker rena bristsymtom som Rakit medans det behövs betydligt högre nivåer för att kroppen ska få så mycket som den behöver. Köp därför nyare D-vitamintabletter med 2000 IE så att ni inte köper äldre varianter som bara innehåller 400 IE.

söndag, april 24, 2011

Maciej Zaremba är en förolämpning mot läsarna

Maciej Zaremba håller nu på med en artikelserie om skolan. Jag har än så länge bara läst två av artiklarna i denna artikelserie men jag har läst flera av hans tidigare artikelserier. Redan nu säga att det hela är som det brukar när det kommer till Maciej Zarembas artiklar. Mycket text, lite innehåll, antydningar om en sak som blandas ihop med annat för att få folk att tro att de hänger samman och rena osanningar. Allt i en salig röra. Det hela är pinsamt, oärligt och en förolämpning mot alla som läser hans artiklar!

Detta med Maciej Zarembas oärlighet tänkte jag belysa genom att ta upp något han skriver i den ena av artiklarna om skolan som jag har läst, något som jag har stor kunskap om.

I artikeln ”En förolämpning mot barnen.” Så sänkte skolan kraven på läskunnighet tar Maciej Zaremba upp förändringarna inom haninges skola som ett positivt exempel.

I artikeln skriver Maciej Zaremba:

Politikerna gav inte Öhlin sparken – de gav honom rätt. Varpå han satte i gång att lusa barnen. Lästestet kallas så, lus – läsutvecklingsschemat. Kunde de förstå läroböckerna? Om inte, måste alla klutar sättas till. Två år senare var Haninges skolor bland de bästa i landet.


Maciej Zaremba skriver "Två år senare var Haninges skolor bland de bästa i landet". Faktum är att Haninge än idag ligger dåligt till i de undersökningar som man låg så dåligt till i 2004 och jämfört med övriga kommuner så tillhör Haninge än idag till en av de sämsta skolkommunerna i landet. I Maciej Zarembas artikel nämns att Haninge 2004 hamnade sist i lärarfackets undersökning, dvs lärarförbundets årliga ranking av landets samtliga cirka 280 skolkommuner. Hur ligger då Haninge till 2010? Jo, Haninge har klättrat 29 placeringar sedan 2004. Tittar man i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, öppna jämförelser för grundskolan 2010 så ser man att Haninge ligger rankad som 241 kommun om man ser till hur många som uppnått målen i samtliga ämnen, som 212 kommun om man ser till meritvärde och som 206 kommun om man ser till andel behöriga till gymnasieskolan.

Kanske håller det inte att säga att Haninges skolor är "bland de bästa i landet"?

Längre ner i artikeln skriver Maciej Zaremba:

Jag vill påpeka att efter tre år av reformer var det i Robert Noords kommun ingen skillnad i kunskaper mellan barnen till rik och fattig, svensk, somalier eller grek.


Detta att förändringarna i Haninges utbildningspolitiken skulle ha medfört att socioekonomiska bakgrundsförhållanden inte längre påverkar barnens resultat är något jag har skrivit många gånger om på denna blogg. Politiska företrädare och höga tjänstemän i Haninge fortsätter att upprepa detta falska budskap som journalisterna sedan, antigen godtroget eller med full vetskap, sprider vidare. Här påstår till exempel dåvarande ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge samma sak. Detta påstående bygger på ett grovt missbruk av statistiken från Haningetjänstemännens sida eftersom inga jämförelser gjordes på individnivå vilket är ett måste, enligt experter på SCB, om man ska kunna uttala sig på det sätt som haningetjänstemännen gör.

Bara i denna artikel av Maciej Zaremba finns det två uppenbara felaktigheter som jag vet om eftersom jag kan detaljerna runt dem, man kan lätt föreställa sig hur hur det förhåller sig med övrig fakta i Maciej Zarembas artiklar om skolan. I bästa fall är Maciej Zaremba alltför godtrogen, i sämsta fall ljuger och förvränger han medvetet. Oavsett vilket det är så innebär det att Maciej Zaremba är en dålig journalist och en förolämpning mot läsarna.

måndag, februari 14, 2011

Kommentarer till artikel om flygets miljöeffekt

På DN.se fanns idag en bra och intressant artikel.

Svenskarnas flygresor påväg att bli den största miljöboven

I artikeln intervjuvas trafikforskaren Jonas Åkerman vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH som berättar att om inget görs så kommer det svenska flyget att släppa ut mer växthusgaser än den svenska biltrafiken om tio år.

Slutsatserna kommer från Jonas Åkermans doktorsavhandling där data har tagits från resevaneundersökningen från 2006. Då, 2006, släppte det svenska flyget ut 8,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav utrikesflyget släppte ut 7,7 miljoner ton. Detta ska jämföras med den svenska biltrfiken, som är det transportslag som är den största miljöboven, som 2006 släppte ut 12,5 miljöner ton koldioxidekvivalenter.

Bilarnas utsläpp har sedan dess minskat, 2009 var utsläppet nere i 12,1 miljoner ton, medan flygresandet har ökat. Det är speciellt de långa flygresorna som har ökat, tex till Thailand. Om tio år har alltså flygets miljöeffekter gått om biltrafikens.

För att kunna göra denna jämförelse har Jonas Åkerman räknat om de olika trafikslagens utsläpp till koldioxidsekvivalenter. Då har han använt en omräkningsfaktor på 1,92 för flygets miljöeffekter eftersom utsläpp på 10.000 meters höjd har en större miljöeffekt än om utsläppen sker nere på marken. Olika forskare anser att omräkningsfaktorn är olika hög, vissa anser att den borde vara högre än 1,92 och andra att den borde vara lägre. Att det ska finnas en omräkningsfaktor tvistas det dock inte om.

En sak att tänkqa på är att det är en mindre andel av befolkningen som flyger än som åker bil vilket gör att det är en rätt liten grupp männsikor som förorenar och förstör vår miljö väldigt mycket. Vidare är det oftast samma människor som flyger mycket som också åker väldigt mycket bil och har stora energikrävande hus.