måndag, juni 27, 2005

Jinge och alkoholpolitiken

Jinge har i flera inlägg förklarat att han är rätt liberal då det kommer till alkoholfrågor och något som tydligt framgår av inlägget "Spriten flööödar in över gränserna" så saknar han förtroende för systembolagets betydelse för folkhälsan. Min fråga till Jinge är, vad har du egentligen för belägg för att systembolaget inte är bra för folkhälsan?

SystembolagetDe flesta av dagens forskare visar ju tvärt emot det Jinge säger att ett liten tillgänglighet och högt pris minskar alkoholkonsumtionen, dvs precis det som alkoholmonopolet och systembolaget är till för. Pris och tillgänglighet är de enda åtgärderna som har visat sig fungera, information har visat sig nästan helt verkningslöst.

De fel som gör att konsumtionen idag är högre än förr är inte systembolaget i sig utan det är en kombination av en ökning av den tillåtna privatinförseln, lågt pris på alkohol på systemet och i grannländerna, ökat antal utskänkningsställen samt lördagsöppet på systembolaget. Om vi framöver dessutom sänker alkoholskatten så kommer konsumtionen öka än mer.

Det riktigt stora felet är att alkoholen av allt fler ses som en handelsvara som andra. Det är den inte eftersom den förutom att ge inkomster medför ekonomiska och sociala kostnader som vida överstiger inkomsterna.

Det som behövs för att minska alkoholkonsumtionen är en kombination av dessa åtgärder: Minska den tillåtna mängden vid privatimport till de gamla nivåerna. Förbjuda privat beställning av alkohol, som exempel beställning via internet. Öka kontrollen vid gränserna. Lobba för högre alkoholskatter i EU och i grannländerna samt tydligt meddela EU att vi inte tänker kompromissa vad gäller folkhälsan. Återinföra lördagsstängt på alla systembolag. Minska antalet utskänkningsställen. Förbjuda krogar öppna till fem. Förbjuda alkoholreklam. Återinföra de gamla högre skattenivåerna där det på senare år har gjorts skattesänkningar. Och slutligen det viktigaste, alla skatteintäkter från alkoholförsäljning skall gå till att minska alkoholkonsumtionen samt till att betala alkoholens kostnader i form av sjukdomar och skador.

Nya siffror från WHO visar att alkoholskadorna ökar i Europa

Alkoholpolitik'>http://www.medicallink.se/avd_temaAlkohol/showNews.cfm?newsID=1514">Alkoholpolitik i förändring

Effekter av lördagsöppna systembolagsbutiker

Jag tycker att Kristdemokraternas åsikter generellt är helt uppåt väggarna men vad gäller alkoholpolitiken så är jag villig att skriva under på nästan varenda sak de säger. Även Vänsterpartiet och Miljöpartiet har vettiga åsikter i denna fråga. Se vad kristdemokraterna tycker i denna fråga.

Att Jinge anser att systembolaget bara är ett sätt för staten att få in skattepengar har jag förstått, flera politiker ser säkert alkoholmonopolet främst som ett medel för detta, men faktum är ändå i slutändan att alkoholmonopolet och systembolaget har en dämpande effekt på konsumtionen. Att konsumtionen ändå stiger har inte att göra med systembolagets i sig utan beror snarare på en inkonsekvent förd alkoholpolitik och en kapitulation för marknadskrafterna.