måndag, mars 14, 2005

Israel bygger ny barriär

Israel påbörjar snart bygget av en ny barriär, denna gång för att avgränsa Gaza från Israel. Tråkigt är att Israel återigen väljer fel metod att hindra terrorismen från palestinska fundamentalister, istället för att komma åt roten till terrorismen så försöker hela tiden Israel utplåna symtomen med olika militära åtgärder och tvångsmetoder vilket såklart även drabbas den fredliga majoriteten av palestinier. Bra är att denna barriär, till skillnad mot den som begränsar Västbanken från Israel, enbart kommer att uppföras på Israeliskt territorium. Dåligt är att Israel även efter tillbakadragandet kommer att fortsätta bevaka Gazas medelhavskust samt södra gräns mot Egypten, fortfarande skall alltså inte palestinierna få vara fullt självständiga, fortfarande skall de alltså behöva förlita sig på Israeliskt godtycke, fortfarande fortsätter Israel att bryta mot internationell rätt och fortfarande fortsätter USA att ge sitt fulla stöd till dessa brott.

26 kommentarer:

moje sa...

"Israel påbörjar snart bygget av en ny barriär, denna gång för att avgränsa Gaza från Israel."

Fel, det finns redan ett sækerhetsstængsel mot Gaza och det har funnits i snart 10 år.

"Tråkigt är att Israel återigen väljer fel metod att hindra terrorismen från palestinska fundamentalister"

Du har fel. Skyddsstængslet mot Gaza har uppfyllt sitt syfte, dvs det har skyddat Israel.

Inga sjælvmordsbombare har lyckats ta sig in från Gaza och mørda israeler (førutom 2 stycken som smugglades in med hjælp av FN:s matcontainers).

Detta har fått till føljd att sjælvmordsbombningarna først riktat sig mot grænsøvergångar før att nu næstan helt har upphørt. De har inte någon effekt længre! Nu vet dom har det inte finns någon møjlighet att ta sig in i Israel och mørda civila.

Istællet har palestinierna børjat skjuta raketer, som de dels smugglar in via havet och från Egypten, dels tillverkar sjælva (med sprængmedel insmugglade från Egypten).

"Dåligt är att Israel även efter tillbakadragandet kommer att fortsätta bevaka Gazas medelhavskust samt södra gräns mot Egypten"

Som sagt, nær terrorismen från Gaza upphør så kommer Israels kontroll av Gazas kustremsa att upphøra.

Alicio sa...

Som SN skriver ovan så är telegrammet klassisk inkompetens från TT. Gaza-stängslet, som inte går in på "palestinsk mark" hr funnits länge och varit nästan 100% effektivt. Den nya linjen kommer att byggas utanför, dvs längre in på israeliskt territorium.

Det är än så länge nästan bara al-jazeera som har tagit in denna nyhet, förutom TT då.

Tobias Lindberg sa...

Okej, det kanske har funnits ett stängsel redan tidigare. Nu skall det i vart fall byggas ännu mer barriär mot Gaza.

Jo, Israel använder fel metod för att bekämpa terrorism. De försöker bara göra något åt symtomen istället för att bota själva kärnan. Ett förtryckt och hunsat folk blir desperat, grupper inom folket blir så frustrerat att de är villiga att göra vad som helst tex begå terrorbrott. Om Israel i egenskap av den starkare parten i Israel-Palestina konflikten går före med gott exempel och hjälper palestinierna, ger dem möjlighet att sköta sig själva och sitt egent territorium samt använder polisiära metoder istället för militära för att få buckt med terrorismen så kommer terrorismen snart försvinna. Svårare än så är det inte! Det är väldigt små grupper på både den palestinska sidan och den israeliska sidan som är fundamentalistiska och/eller militanta och som det är nu är de dessa grupper som sätter odrningen för händelseutvecklingen eftersom den Israeliska staten alltid svarar hårt och kompromisslöst medans det är vanliga fredliga människor på båda sidorna som drabbas av bilbomber, bulldozrar, själmordbombare, helikopterattacker, raketattacker och förnedrande kontroller, vägspärrar och dylikt som gör vanligt liv och arbete omöjligt.

BrokenBoy sa...

Ville bara inlägga i debatten mellan Jonas N och Tobias att det som framgår tydligt av denna debatt och som också i min mening är ett stort problem inom all debatt är att man som Tobias gör, förkastar alla källor som motsäger hans åsikt, som lögner och propaganda, utan att själv kritiskt granska de källor som förstärker den egna åsikten. I en konflikt som den mellan palestina och Israel så finns det ju bevisligen människor på båda sidor som inte drar sig för att mörda oskyldiga. Terror är ju ett verktyg som brukar rikta sig mot just oskyldiga.
En tanke när det gäller den eventuella "avrättningen" av 12-åringen i propagandasyfte så kan man ju jämföra med Vietnam konflikten. Där USA var den starkare militärmakten, men propagandan under kriget gjorde att missnöjet växte sig så stark runt om i Världen och t o m i USA att de "förlorade" kriget. Lite förenklat kanske, jag vet. Men jag ville bara belysa möjligheten att vissa grupper förstått att de inte kan besegra Israel militärt och då istället satsar på att få med sig världsopinionen.

Tobias Lindberg sa...

Svar till BrokenBoy...

Jag anser inte att jag förkastar alla källor som motsäger min åsikt, jag läser allt och bildar utifrån detta en åsikt. Jag anser tvärt emot att personer som Alicio och även Jonas N ser det de vill se och bortser från resten.

Självklart för den starka parten och den svaga parten kampen på olika sätt, inget konstigt med det. Att som du påstå att palestinierna liksom vietnameserna vinner/vann världsopinionen enbart för att de har/hade mer effektiv propaganda tycker jag är helt fel, då du gör det så bortser du helt från att de olika sidornas kamp faktiskt kan vara olika mycket rättfärdig.

BrokenBoy sa...

Jag försökte inte på något sett i mitt inlägg föra fram att någon part i konflikten (Palestina-Israel) är mer rättfärdig än den andra. Det jag försökte belysa var att möjligheten finns att eftersom den ena sidan är svagare militärt så kanske den inriktar sig mer på propaganda för att på detta sätt få opinionen med sig. Därför bör man då också kritiskt granska de källor man använder när man debatterar dessa frågor. Därmed inte sagt vilken sida som har rätt eller fel. Kanske kan det vara så att båda sidor har rätt. Möjligheten finns.

Tobias Lindberg sa...

Svar till Brokenboy...

Som jag sa i det förra inlägget, jag granskar allt jag läser kritiskt. Du säger att jag inte gör det, vad har du för belägg för det annat än att det kanske står i motsats till det du anser i denna fråga?

BrokenBoy sa...

Svar till Tobias:

"Du säger att jag inte gör det, vad har du för belägg för det annat än att det kanske står i motsats till det du anser i denna fråga?"

Min tolkning av debatten som skapats kring detta inlägg är att din ståndpunkt är för palestinierna och att Alicio är pro-Israelisk, Jonas N är nog mer svävande jag tror han lutar mer åt Israel men inte är direkt pro-israelisk. Jag själv stödjer ingen sida i denna konflikt. Jag anser att terrorn som palestinierna utövar är fel och att den inte leder till annat än att oskyldiga dödas. Jag anser också att Israel gör fel när som svar på terrorn går onödigt hårt åt oskyldiga palestinier, jag anser också att Israel gör fel när de provocerar terrorgrupper genom att uppföra nya bosättningar.
Det är en komplicerad konflikt som skapats genom att Världsamfundet skapade staten Israel och jag tycker att Världsamfundet skall gå hårdare åt båda sidor.
Anledningen och mina belägg för att du inte kritiskt granskar de källor som hänvisas till i denna diskussion är inte att det motsäger vad jag tycker i denna fråga utan att du redan från början har din syn på saken och när Alicio och Jonas N lägger fram källor som har en annan syn så förkastar du dem direkt som lögner och propaganda. Det ger i alla fall mig intrycket att du till fullo anser att de källor som styrker din sak är 100% korrekta.

Tobias Lindberg sa...

Svar till Brokenboy...

Du skriver:

"Jag själv stödjer ingen sida i denna konflikt. Jag anser att terrorn som palestinierna utövar är fel och att den inte leder till annat än att oskyldiga dödas. Jag anser också att Israel gör fel när som svar på terrorn går onödigt hårt åt oskyldiga palestinier, jag anser också att Israel gör fel när de provocerar terrorgrupper genom att uppföra nya bosättningar.
Det är en komplicerad konflikt som skapats genom att Världsamfundet skapade staten Israel och jag tycker att Världsamfundet skall gå hårdare åt båda sidor."

Fint, detta skriver jag under på vilken dag som helst. Jag tycker alltså som du! Felet idag är att omvärlden inte går tillräckligt hårt åt varken palestinier eller israeler, anledningen är att USA lägger veto mot varenda åtgärd och varenda resolution. Både den israeliska och den palestinska sidan är fast i händerna på hatiska och fundamentalistiska extremgrupper som tillåts sätta dagordningen, så fort något är påväg åt rätt håll så sprängs en bomb eller så lyckas extrema partier i Knesset driva igenom en utvidgning av en bosättning eller dylikt.

Anledningen till att jag snudd på direkt förkastar varenda sak som Alicio säger och de källor han använder är för att jag har läst tillräckligt mycket om det han skriver och det är ingen vacker läsning. Han försöker nästan alltid, på alla möjliga sätt, oavsett vad som har hänt, rättfärdiga israelernas okupation och förtryck. Har du verkligen läst vad Alicio och hans meningsfränder från Stockholm Spectator skriver på hans sida?

Vad gäller Jonas N så har jag och han diskuterat denna fråga även bland kommentarerna på Ali Esbatis blogg, detta gör nog att det blir lite svårt att hänga med i varför vi säger vad vi säger till varandra. Ja, Jonas N är mer på Israels sida i konflikten. Vidare debatterar Jonas på ett väldigt fult sätt, han förvränger saker och är arrogant och därför har jag försökt avstå att diskutera med honom eftersom det inte kommer något konstruktivt av detta.

Anonym sa...

Så, om vi ska följa logiken, applicerad med konsekvens tycker Tobias Lindberg uppenbarligen synd om nazister! Dessa är nämligen en svag och marginaliserad part i dagens samhälle. Runt den här tiden, fast 1945 med Tobias Lindbergs logik, var det aldeles extra synd om de desperata, hunsade och förnedrade nazisterna i Berlin. Det var utmanövrerade, omringade, och hade inte lika bra vapen som det allierade och inmarsherande komunisterna. Med Lindbergs retorik är och var detta naturligtvis en djup orättvisa.

Att de muslimska araberna i detta fall, exv från Hamas, har uppvisat en särdeles grotesk men närbesläktad hat & dödsideologi mot judar spelar naturligtvis inte någonsomhelst roll i Tobias Lindbergs alternativa universum. "Orättvist" försöker han istället mumlande kvida fram.

Tobias Lindberg sa...

Svar till Anonym...

Att du jämför araberna med nazisterna får stå för dig, det känns som jag inte ens behöver kommentera just detta.

Att de allierade i slutskedet av andra världskriget terrorbombade många tyska städer helt i onödan, tex Dresden, vilket främst dödade civilpersoner var helt onödigt och förkastligt då kriget i praktiken faktiskt redan var vunnet. Att bomba och döda mängder av tyska civila för de brott deras ledare gjort var lika fel som det är fel att straffa hela den palestinska befolkningen för de brott olika fundamentalistgrupper begår.

Vad gäller hur man skall behandla fundamentalistiska grupper som använder terror och begår brott, de skall självklart gripas, dömas och straffas. Att som Israel tyvärr ofta gör ta till åtgärder som drabbar alla palestinier hårt, även den absoluta majoritet som sköter sig och bara vill ha fred, anser jag är fel.

Anonym sa...

Intressant inblick i enfaldigt, som bäst, önsketänkande. De arabiska muslimernas egna opionsundersökningar visar på att en förkrossande majoritet inte bara stödjer terrormorden på judiska civila, utan även vill se dessa forsätta om de lyckas skrapa ihop ytterligare en egen stat. Dagens arabiska muslimers väldokumenterade arv från nazist-eran är överväldigande. Men Tobias i bästa Förintelseförnekelse manér väljer naturligtvis att förkasta sådant. Att Mein Kampf är en bestseller i de delar av världen där majoriteten av befolkningen är analfabeter, att arabisk Baath-politik kommer från europeisk nationalsocialism, att Arafats egna farbror stormuftin av jerusalem var bästa kompis med Adolf Hitler och satte upp renodlade muslimska SS utrotningsförband på balkanhalvön, det är sådana "små historiska anekdoter" som Tobias väljer att maniskt blunda för.

Så här ser resonemanget ut nu enligt TL:
A och B är inte jämnstarka. Alltså är det den som är starkare som automatiskt har ansvaret för återhållsamhet.

...Att den som är starkare i detta sammanhang i grundläggande värderingar är för fred och demokrati, och den som är svagare är för totalitär religionsinfluerad förtryckardiktatur, tja det är bara sådana "små petitesser" tycks resonemanget vara enligt Lindberg.
Dock så föreligger det inte så i verkligheten, demokratier under attack har inte bara en rätt, utan en skyldighet, att försvara sin befolkning från utomstående terror-agression.

Tobias Lindberg sa...

Svar till anonym...

Med statistik kan du visa nästan vad som helst beroende på hur och vilka du frågar, visa gärna undersökningen med siffror och data för den statistik du hänvisar till.

Det känns som om du är väldigt hatisk mot araber i allmänhet, dvs inte bara de fundamentalistiska grupper som begår terrorhandlingar. Du drar alla araber över en kam på ett väldigt otrevligt sätt och det låter som om du är extremt fördomsfull.

Ja, en demokrati har både rätt och skyldighet att försvara sin befolkning mot terror och agression, dock gör detta inte att man har rätt att förtrycka ett helt folk. Som jag sa, åtgärder mot de fundamentalistiska grupperna är okej, de skall gripas genom polisiära metoder snarare än militära, den palestinska civilbefolkningen skall skyddas och hjälpas. Okuperar man ett område har man på sitt ansvar att skydda civilbefolkningen i det området, Israel okuperar stora delar av de palestinska områdena och måste sålunda skydda och hjälpa dem istället för som idag förtrycka dem.

Anna T sa...

Tobias!

Jag har följt debatten "Israel bygger ny barriär" och undrar varför du tar bort inlägg.

Du skriver i ett inlägg

" Vidare debatterar Jonas på ett väldigt fult sätt, han förvränger saker och är arrogant och därför har jag försökt avstå att diskutera med honom eftersom det inte kommer något konstruktivt av detta."

Hallå! Vem är det som är arrogant och omogen här. När "såna som jag", ja du skrev det på Esbati, inte håller med dig säger du att vi inte förstår, är otrevliga , arroganta, debattera på ett fult sätt, förvränger saker osv osv.

Än en gång Tobias! Det är inte så att vi inte förstår det är bara så att vi inte tycker som du, och tycker vi inte som du då förstår vi inte och då väljer du, inte bara att undvika att diskutera, du tar också bort inläggen som du inte klarar av att bemöta. Omoget så det förslår!

Varför bloggar du?

Anonym sa...

Nu ser Tobias Lindbergs retorik ut ungefär så här:

"Jag vet inga fakta, statistik kan kan man ändå inte lita på, de du presenterar låter 'dumt', ergo = jag har rätt".

Nåväl, enkla exempel på efterfrågade fakta:

Arabisk muslimsk nazism:
www.tellthechildrenthetruth.com/
Återkommande opionsmätningar:
http://www.jmcc.org/publicpoll/opinion.html


Sen kan ju Tobias svara på huruvida nazisterna igentligen inte var hatiska mot judarna, ty några opionsmätningar lär han ju inte hitta. Strålande exempel på idiot-retorik.

Tobias Lindberg sa...

Svar till anonym...

Varför säger du att jag inte vet några fakta?

Varför påstår du att jag anser att man inte kan lita på statistik? Jag påpekade bara faktumet att man kan säga vad som helst med statistik och ville ha siffror och metod för att kunna kolla upp statistiken, får jag inte det så vet jag ju inte om du bara påstår vilka siffror som helst.

Varför är du allmänt otrevlig och nedsättande mot mig då jag försöker vara uppriktig mot dig och hålla mig till en schyst debatton? Är du intresserad av att debatttera med mig så får du hålla en acceptabel nivå på diskussionen, vill du inte det så kan vi lägga av direkt!

Nu till mina synpunkter.

Du skrev högre upp:

"De arabiska muslimernas egna opionsundersökningar visar på att en förkrossande majoritet inte bara stödjer terrormorden på judiska civila, utan även vill se dessa forsätta om de lyckas skrapa ihop ytterligare en egen stat."

Sedan gav du en länk till JMCC där det fanns återkommande opinionsundersökningar om hur palestinierna tycker. I den från december 2004 stod det att 41% är för militära attacker mot israeliska mål, 52% var emot och 7% visste inte eller gav inget svar. Med militära attacker avses "shootings, car bombs and mortar rocket attacks, but do not include suicide attacks".

Min fråga är nu hur du kan få det du skrev om att "en förkrossande majoritet stödjer terrormorden på judiska civila"?

I undersökningen säger 41% att de stödjer militära attacker mot israeliska mål, det är inte samma sak som terrormord mot judiska civila.

Som israeliska mål räknas israelisk militär på okuperade områden in och det är från JMCC.s undersökning omöjligt att säga hur många procent av de 41%-en som avser just dessa som godkända mål för militära attacker.

41% är aldrig en förkrossande majoritet.

Ett litet tips. För att veta hur många som är för terrormord på judiska civila så måste man ställa frågan:

"Är du för eller emot terrormord på judiska civila?"

Tobias Lindberg sa...

Svar till Anna T...

Faktum är att jag inte tar bort inlägg, dvs jag tar inte bort inlägg generellt. Däremot har jag tagit bort alla Jonas N.s inlägg från min blogg. Jag har inte tagit bort någon annans inlägg. Det finns flera anledningar till varför jag har gjort på detta sätt.

Jag vidhåller fortfarande att Jonas N debatterar på ett väldigt fult sätt, han förvränger saker, är arrogant. Han erkänner aldrig att han har fel fast än han självklart har det då och då, istället byter han bara ämne. När någon är otrevlig vilket Jonas N ofta var så svarar jag tyvärr ofta på samma sätt vilket tyvärr bara trissar den otrevliga tonen än mer. Jag tänkte ett tag låta bli att diskutera med Jonas N på grund av otrevligheterna men kunde tyvärr inte avstå. Därför fortsatte allt att eskalera och tillslut var en stor del av diskussionen bara angrepp på varandra. Sådant är onödigt tycker jag. När sedan Jonas på slutet utan att veta något om mig började anklaga mig för att leva på bidrag och tycka till om andras pengar så fick jag nog, då gick han för långt. Faktum är att jag faktiskt arbetar 75%, pluggar och är småbarnsförälder samtidigt, dessutom har jag aldrig fått ett enda bidrag förutom studiebidraget, jag har aldrig varit arbetslös med a-kassa, aldrig fått kas, aldrig fått socialbidrag och de dagar jag varit sjuk med lön kan räknas på en hand. Jag tog bort alla hans inlägg och allt jag skrivit till honom för att efterkommande inlägg och debatt på bloggen skulle handla om något annat än det jag och Jonas N har tjafsat om, så att den fortsatta debatten kunde bli mer konstruktiv. Vidare så dränker Jonas hela bloggen med den otroliga mängd inlägg han gör och längden på varje inlägg, alla andras inlägg försvinner totalt enbart på grund av kvantiteten. Jag tog inte bort Jonas N.s inlägg för att jag inte kunde bemöta hans argument. Vill Jonas N diskutera seriöst får han gärna göra det bara han slutar vara otrevlig. Jag skall självklart också hålla en schyst diskussionsnivå i fortsättningen.

Till schyst diskussionsetik hör att skriva korta och koncisa inlägg som håller sig till ämnet, detta är något som Jonas N inte gör, han skriver långa inlägg som hela tiden skiftar ämne och fokus. Vidare så hör till god diskussionsetik att erkänna när den andra sidan faktiskt har rätt eller i vart fall inte förneka det. Då Jonas säger att det inte finns några dåliga saker alls med en helt fri kapitalism och helt fri marknadsekonomi så är det helt enkelt inte att vara seriös i sin diskussion. Som exempel så erkänner jag att det finns endel fördelar med kapitalism och marknadsekonomi vilket jag nämnt då jag diskuterat min idé om hur ett bättre ekonomiskt system borde se ut, motsvarande "erkännanden" kommer aldrig från Jonas.

Ja ja, hur som helst så kommer jag i fortsättningen inte att acceptera sådana förolämpningar som Jonas N hela tiden använde tidigare, speciellt inte av den typen han använde mot slutet!

Anonym sa...

Tydligen kan inte Tobias läsa och skriva. Det stod 42% (inte 41), och den frågan var inte den intressanta. Utan frågan i numret innan, en specifik fråga som pågått under flera år:

Support for Suicide Operations
Respondents were asked whether they supported or opposed suicide-bombing operations against Israeli civilians. Sixtytwo percent of Palestinians supported suicide operations. This figure is similar to the figure obtained in the latest JMCC poll conducted in October 2003. As figure 7 shows, the level of support for suicide bombing operations has increased dramatically after the onset of the current Intifada to reach a high of 76% in April 2001.


En grotesk majoritet av araberna stödjer terrorism mot judiska Israeler. Och statistiken över resultatet i praktiken med facit av dödade och skadade talar sitt lika tydliga språk på den Israeliska sidan. Det rör sig i övergripande majoritet om obeväpnade civila män kvinnor och barn som är offren för dessa typer av barbarier nermejade vid cafer och utbrända bussvrak.

Sen beklagar sig visst Tobias över att min "debatton" inte skulle vara i herrns smak? Låt mig på denna punkt förtydliga, sådant medlöperi med diverse propagandamegafoneri till terror med sina ursäkter för massmördarna som TL ägnat sig åt äcklar mig.

"Att som Israel tyvärr ofta gör ta till åtgärder som drabbar alla palestinier hårt, även den absoluta majoritet som sköter sig och bara vill ha fred, anser jag är fel."

Och detta inte bara för att jag är jude och har vänner och släkt som är de direkta måltavlor för den återkommande mordiska terrorn, utan för den cyniska faktaförnekande arrogans Tobias uppvisar på betryggande säkerhetsavstånd i spridande av demagogi i en konflikt utan till synes närmare personlig anknytelse till, i sann historisk svensk vänsteranda.

Hela den här posten har Tobias upvisat sedvanliga kardinalfel såväl i fakta som retorik. Och vad är Tobias ursprungspåstående? Jo att Israel, som utsatts för mer än 20.000 angrepp/försök mot sin befolkning, gör fel i att sätta upp ett barriär mot terrormassmördarna som är Hitlers rubbade arvtagare. Tobias vill plötsligt se rörelsefrihet från de områden, där en övergripande majoritet av invånarna stödjer massmord mot civila obeväpnade judar.

I andra väpnade konflikter, speciellt där vänsterns släktingar är inblandade, brukar dessa kartbomba sina fienders civilister. Tjeteniens urblåsta ruiner med tiotusentals lik kanske kan säga något i en fingervisning. Detta i jämnförelsen Israels återhållsama oblodiga och humana konfliktlösning som hindrar barbarernas från att löpa amok och utföra sina blodiga återkommande hantverk.

Anonym sa...

Test /Funkar inte kommentatorsfunktionen längre?

Anna T sa...

Vilken sandlåda leker du i Tobias?

Jonas N sa minsann dumma saker till mig och då gjorde jag det till honom också. Och han skrev aldrig att det jag skrivit var bra! Jag tror att det är av den anledningen du bloggar. Jag tror du vill att de som kommenterar dina inlägg ska tycka att det du skrivit är förträffligt och intelligent och såååååå bra. Om inte, varför tar du bort inlägg?

Det är du som byter ämne Tobias. Det är du som har taggarna utåt. Om du vill att din blogg ska läsas så hoppa ner från piedestalen och tro inte att din kunskapsnivå är så otroligt hög att det inte är någon idé att höra på när någon annan pratar.

Beträffande din idé om hur ett bättre ekonomiskt system borde se ut vill jag att du betänker följande: Du har två kor. Det är du som sköter dem, står för foderkostnaderna och det är du som mjölkar dem. I ditt samhälle gör du allt det här men sen är det din granne som bestämmer vem som ska få mjölken. Bra! Eller hur?

Tobias Lindberg sa...

Svar till Anna T...

Jag tar det igen.

Jag tog bort alla Jonas N.s inlägg och alla mina inlägg till honom för att de flesta av hans inlägg och många av mina innehöll onödiga och otrevliga kommentarer.

Det där om att en som är seriös i sin diskussion borde ge erkännanden då den andre har rätt har inget med att göra att man måste tycka att den andre är bra eller så, det handlar bara om hyffs och ärlighet.

Den som sitter på pidestalerna är Jonas N, inte jag.

Hade du läst det jag skrivit om min idé om ett bättre ekonomiskt system så hade du sett att jag tycker att det är den som gör arbetet som skall få bestämma och få vinsten. I exemplet med de två korna skulle i mitt ekonomiska system de som sköter dem, mjölkar dem och fodrar dem få bestämma allt. I dagens ekonomiska system är det ägarna till korna som bestämmer allt och tar vinsten även om det är andra som utför allt arbete, detta vill jag förändra så att det istället är den som arbetar som äger och bestämmer.

Anna T sa...

Tobias du skriver:
”Hade du läst det jag skrivit om min idé om ett bättre ekonomiskt system så hade du sett att jag tycker att det är den som gör arbetet som skall få bestämma och få vinsten.”

Ok! Då undrar jag:
Tycker du att det är den som äger bloggen som ska få bestämma över den, eller tycker du det är de som gör jobbet, d v s fyller den med innehåll, som ska få bestämma över frukterna av sitt arbete? Och hur skulle det gå till i så fall?
Eller är det så att egenmakt bara är bra när det handlar om din egen makt, men inte andras?

Tobias Lindberg sa...

Svar till Anna T...

Det var en väldigt underlig jämförelse du gjorde mellan idén om att man skall ha rätt att bestämma över sitt eget arbete i ett företag och rätten att bestämma över det man skrivit i någon annans blogg. En blogg är inget företag, en blogg genererar normalt inga vinster, alla som skriver i en blogg har upphovsrätt till det de skrivit, den som har en blogg har rätt att ha kvar eller ta bort vilka inlägg han vill, strider ett inlägg mot någon lag så ligger det på bloggens ägare att ta bort inlägget.

Anna T sa...

Tobias, en eloge till dig för att du har sunda principer när det gäller förfogandet över din blogg. Kanske denna sundhet med tiden kommer att gälla även vad andra gör,har eller åstadkommer.

Om du nu tycker att ditt ekonomiska system är så förträffligt varför jobbar du inte för det redan nu? Vad är det som hindrar dig? Kan det möjligen vara att du istället vill gnälla över andra för att de inte skapar det ”bättre” ekonomiska system som just du tänkt ut (och som, enl. dig, skulle gå omkull för att det presterar sämre!?).

Tobias jag tror inte du vill jobba för ett bättre ekonomiskt system, utan ditt stora engagemang och din drivkraft kommer från att andra inte gör de rätta eller tillräckligt bra sakerna och, som jag skrev tidigare, att de inte tycker eller gör som du vill. Jag läste dina inlägg, de som du tagit bort, och för mig verkar det som att du bloggar för att du vill att andra ska hålla med dig om, att andra inte håller med dig, men också för att de ska välja sida till din förmån.


Du skriver:

”En blogg är inget företag, en blogg genererar normalt inga vinster, alla som skriver i en blogg har upphovsrätt till det de skrivit, den som har en blogg har rätt att ha kvar eller ta bort vilka inlägg han vill, strider ett inlägg mot någon lag så ligger det på bloggens ägare att ta bort inlägget”

Liknelsen med bloggen var en liknelse och inte en överensstämmelse. Syftet med den var att få dig att tänka till. Dock är det är ju så att det finns inget som säger att ett företag normalt genererar vinst. Det är också så att de som jobbar där har rätt till ersättningen de kommit överens om. Det är också så att den som äger företaget har ansvar för att det som utförs inom det följer lagen. (Alla tre påståendena överensstämmer med din blogg), men till skillnad från den som har en blogg får inte den som äger ett företag ”ha kvar eller ta bort” arbete eller arbetsuppgifter efter eget gottfinnande inte godtyckligt iaf.

Försök inse att vuxenvärlden inte är en (1) sandlåda Tobias! Försök också förstå att bara för att de som leker i din sandlåda håller med dig så har du inte”vunnit”.

Tobias Lindberg sa...

Svar till Anna T...

Så trevligt att du försöker undervisa mig om hur vuxenvärlden är. Vem är du och vad har du för erfarenheter som gör att du vet "hur saker är i den vuxna världen"? Hur gammal är du? Har du familj och barn? Vad jobbar du med? Hur länge har du varit ute på arbetsmarknaden? Vilken utbildning har du?

Dessutom är det väldigt lustigt att höra att du vet hur jag tycker, tänker och varför jag bloggar. Vilket kunnande, vilken visdom och människokännedom du måste besitta.

Anna T sa...

Tobias

Det är kul att du känner igen kunnande, visdom och människokännedom när du möter den. Tack!! Men det är inte så svårt att verka vis och kunnig och jag delar gärna med mig av mina erfarenheter. Hemligheten är att man läser vad människor säger, skriver och hur de resonerar. Det är så man får reda på hur de tycker och tänker. Sen kan man ju också se på vad de inte säger och vad de undviker, du vet när de slingrar sig och så. Det brukar ge en hel del ledtrådar det också.

Tobias det var väldigt vad du verkar intresserad av vem jag är. Hade jag inte vetat att du var gift och hade familj hade jag trott att du stötte på mig.:)