onsdag, mars 02, 2005

Borgerliga lögner (ibland även socialdemokratiska): rot-avdraget

Ett väldigt vanligt argument använt av dem som vill införa skatteavdrag för städhjälp i de svenska hemmen är att det finns ett sk rot-avdrag, argumentet lyder oftast något i stil med att om man får göra skatteavdrag för snickeriarbete och liknande arbeten i hemmen är så borde det lika även vara möjligt för hushållsnära sysslor såsom städning och tvättning. Något som däremot aldrig nämns av dessa människor, främst borgerliga politiker och journalister samt tyvärr även endel sossar, är att rot-avdraget endast är av tillfällig karaktär och är till för att flytta fram investeringar i tiden så att de genomförs i lågkonjunktur i stället för i högkonjunktur. Rot-avdraget är alltså enbart en konjunkturåtgärd. Jag tycker det är riktigt svagt att vrida på fakta på detta sätt som de gör. Allt detta framkommer i Anders Karlssons (s) utmärkta replik Pigavdraget befriar männen från hemarbete som var ett svar på de två socialdemokratiska riksdagsmännens debattinlägg några dagar tidigare. I denna artikel ställer Anders Karlsson den högst motiverade frågan "varför skall lågavlönade kommunalare eller handelsanställda via skattsedeln vara med och betala mer välbeställdas städhjälp i hemmen?" Alla med lite sunt förnuft inser ju att de sämre lottade aldrig kommer att kunna ta del av någon städhjälp även om det införs skattelättnader.

Jag har inget emot att folk köper hushållsnära tjänster så länge de betalar full skatt för dem och så länge de inte använder sig av svart arbetskraft!

---------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering 2005-03-15

Nu har de första utvärderingarna av det finska försöket met avdrag för hushållsnära tjänster blivit färdiga. Det finska försöket har inte haft exakt samma utformning som det svenska ROT-avdraget men kan förhoppningsvis ändå säga oss något. Vad säger då de finska undersökningarna? De olika undersökningarna har lite olika resultat men det verkar ändå gå att göra en sammanfattning. Det verkar som om färre har utnyttjat möjligheterna till avdrag än förespråkarna trodde. Svartjobben har minskat endel, dock inte så mycket som förespråkarna trodde. Det är främst högavlönade och barnfamiljer i storstäderna som har utnyttjat möjligheten. Sammanfattningen är väl att försöket inte blivit så framgångsrikt som förespråkarna hade sagt men inte heller så misslyckat som kritikerna sagt.

Många hushållsjobb efter skattelättnad i Finland

Hushållsavdrag gjorde svartjobb vita i Finland

Inga kommentarer: