torsdag, mars 03, 2005

Borgerliga lögner: Hur många går till jobbet en vanlig dag

Ett väldigt vanligt argument från både borgliga mediers och politikers sida i deras ansträngningar för att rasera de svenska trygghetssystemen brukar vara detta "varje dag är det ca 1,4 miljoner svenskar som inte går till jobbet". Detta argument är inte fel i sig men av sammanhanget som det bakas in i så framstår det som om 1,4 miljoner svenskar i arbetsför ålder (20-64 år) varje dag försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Man försörjs genom sociala ersättningar eller bidrag om man uppbär sjukpenning, förtidspension, arbetslöshetsersättning, socialbidrag eller är sysselsatta i arbetsmarknadsåtgärder.

Självklart är detta sätt att framställa argumentet på fel. Undersöker man Statistiska centralbyråns statistik så ser man tydligt att det i själva verket är ca 1 miljon som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Detta är självklart en väldigt hög siffra, inget snack om det, men det är en gigantisk skillnad på 1 miljon mot 1,4 miljoner. Att på detta sätt som borgerliga politiker och journalister ofta gör bara lägga till nästan 50 % på den riktiga siffran är att förvränga sanningen så mycket att man egentligen måste kalla det för lögn. Hur får de då till denna siffra på 1,4 miljoner? Jo, de nämner att 1,4 miljoner människor i arbetsför ålder inte går till jobbet en vanlig dag och undlåter att nämna att drygt 400.000 människor av dessa är frånvarande av andra anledningar så som studier, föräldraledighet militärtjänst osv. Dessa andra anledningar är ju så att säga "godtagbara" anledningar till frånvaro, sådant som är bra för landet.

Så förslaget och fult agerar alltså de som vill förstöra de svenska trygghetssystemen! Här är två exempel, ett från Niklas Ekdal på DN och ett från DN:s huvudledare.

------------------------------------------------------------------------

Här är SCBs artikel och en artikel från DN som jag utgått ifrån och här nedanför följer hur jag har räknat:

I artikeln från SCB står det längst ner att av Sveriges befolkning så är 59 % i arbetsför ålder. 59 % av 9 miljoner innebär ca 5,31 miljoner i arbetsför ålder. Idag (2003) tillhör enligt SCB 19,6 % av den arbetsföra befolkningen sk helårsekvivalenter, detta innebär att ca 1 miljon personer i åldrarna 20-64 år försörjs genom sociala ersättningar och bidrag, såsom sjukpenning, förtidspension, ersättning vid arbetslöshet och socialbidrag. 5,31 miljoner i arbetsför ålder minus 1 miljon helårekvivalenser ger ca 4,3 miljoner personer där alltså ca 3,9 arbetar enligt DN och ca 0,4 miljoner antagligen gör annat (studerar, är föräldralediga osv).

1 kommentar:

Frankie sa...

Grymt med vänsterbloggare, det behövs! Läs/bidra gärna med alster till den nya Marxistiska bloggen "Kachi Mashita"!

Peace

/Hankins

http://kashimashita.blogspot.com