söndag, april 24, 2011

Maciej Zaremba är en förolämpning mot läsarna

Maciej Zaremba håller nu på med en artikelserie om skolan. Jag har än så länge bara läst två av artiklarna i denna artikelserie men jag har läst flera av hans tidigare artikelserier. Redan nu säga att det hela är som det brukar när det kommer till Maciej Zarembas artiklar. Mycket text, lite innehåll, antydningar om en sak som blandas ihop med annat för att få folk att tro att de hänger samman och rena osanningar. Allt i en salig röra. Det hela är pinsamt, oärligt och en förolämpning mot alla som läser hans artiklar!

Detta med Maciej Zarembas oärlighet tänkte jag belysa genom att ta upp något han skriver i den ena av artiklarna om skolan som jag har läst, något som jag har stor kunskap om.

I artikeln ”En förolämpning mot barnen.” Så sänkte skolan kraven på läskunnighet tar Maciej Zaremba upp förändringarna inom haninges skola som ett positivt exempel.

I artikeln skriver Maciej Zaremba:

Politikerna gav inte Öhlin sparken – de gav honom rätt. Varpå han satte i gång att lusa barnen. Lästestet kallas så, lus – läsutvecklingsschemat. Kunde de förstå läroböckerna? Om inte, måste alla klutar sättas till. Två år senare var Haninges skolor bland de bästa i landet.


Maciej Zaremba skriver "Två år senare var Haninges skolor bland de bästa i landet". Faktum är att Haninge än idag ligger dåligt till i de undersökningar som man låg så dåligt till i 2004 och jämfört med övriga kommuner så tillhör Haninge än idag till en av de sämsta skolkommunerna i landet. I Maciej Zarembas artikel nämns att Haninge 2004 hamnade sist i lärarfackets undersökning, dvs lärarförbundets årliga ranking av landets samtliga cirka 280 skolkommuner. Hur ligger då Haninge till 2010? Jo, Haninge har klättrat 29 placeringar sedan 2004. Tittar man i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, öppna jämförelser för grundskolan 2010 så ser man att Haninge ligger rankad som 241 kommun om man ser till hur många som uppnått målen i samtliga ämnen, som 212 kommun om man ser till meritvärde och som 206 kommun om man ser till andel behöriga till gymnasieskolan.

Kanske håller det inte att säga att Haninges skolor är "bland de bästa i landet"?

Längre ner i artikeln skriver Maciej Zaremba:

Jag vill påpeka att efter tre år av reformer var det i Robert Noords kommun ingen skillnad i kunskaper mellan barnen till rik och fattig, svensk, somalier eller grek.


Detta att förändringarna i Haninges utbildningspolitiken skulle ha medfört att socioekonomiska bakgrundsförhållanden inte längre påverkar barnens resultat är något jag har skrivit många gånger om på denna blogg. Politiska företrädare och höga tjänstemän i Haninge fortsätter att upprepa detta falska budskap som journalisterna sedan, antigen godtroget eller med full vetskap, sprider vidare. Här påstår till exempel dåvarande ordförande för grund- och förskolenämnden i Haninge samma sak. Detta påstående bygger på ett grovt missbruk av statistiken från Haningetjänstemännens sida eftersom inga jämförelser gjordes på individnivå vilket är ett måste, enligt experter på SCB, om man ska kunna uttala sig på det sätt som haningetjänstemännen gör.

Bara i denna artikel av Maciej Zaremba finns det två uppenbara felaktigheter som jag vet om eftersom jag kan detaljerna runt dem, man kan lätt föreställa sig hur hur det förhåller sig med övrig fakta i Maciej Zarembas artiklar om skolan. I bästa fall är Maciej Zaremba alltför godtrogen, i sämsta fall ljuger och förvränger han medvetet. Oavsett vilket det är så innebär det att Maciej Zaremba är en dålig journalist och en förolämpning mot läsarna.

Inga kommentarer: