måndag, februari 14, 2011

Kommentarer till artikel om flygets miljöeffekt

På DN.se fanns idag en bra och intressant artikel.

Svenskarnas flygresor påväg att bli den största miljöboven

I artikeln intervjuvas trafikforskaren Jonas Åkerman vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH som berättar att om inget görs så kommer det svenska flyget att släppa ut mer växthusgaser än den svenska biltrafiken om tio år.

Slutsatserna kommer från Jonas Åkermans doktorsavhandling där data har tagits från resevaneundersökningen från 2006. Då, 2006, släppte det svenska flyget ut 8,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav utrikesflyget släppte ut 7,7 miljoner ton. Detta ska jämföras med den svenska biltrfiken, som är det transportslag som är den största miljöboven, som 2006 släppte ut 12,5 miljöner ton koldioxidekvivalenter.

Bilarnas utsläpp har sedan dess minskat, 2009 var utsläppet nere i 12,1 miljoner ton, medan flygresandet har ökat. Det är speciellt de långa flygresorna som har ökat, tex till Thailand. Om tio år har alltså flygets miljöeffekter gått om biltrafikens.

För att kunna göra denna jämförelse har Jonas Åkerman räknat om de olika trafikslagens utsläpp till koldioxidsekvivalenter. Då har han använt en omräkningsfaktor på 1,92 för flygets miljöeffekter eftersom utsläpp på 10.000 meters höjd har en större miljöeffekt än om utsläppen sker nere på marken. Olika forskare anser att omräkningsfaktorn är olika hög, vissa anser att den borde vara högre än 1,92 och andra att den borde vara lägre. Att det ska finnas en omräkningsfaktor tvistas det dock inte om.

En sak att tänkqa på är att det är en mindre andel av befolkningen som flyger än som åker bil vilket gör att det är en rätt liten grupp männsikor som förorenar och förstör vår miljö väldigt mycket. Vidare är det oftast samma människor som flyger mycket som också åker väldigt mycket bil och har stora energikrävande hus.

Inga kommentarer: