fredag, mars 19, 2010

Splittring inom Rättvisepartiet Socialisterna

Igår fick jag reda på att det hade skett en splittring i mitt parti, Rättvisepartiet Socalisterna. En del av västerbottensektionen har brytit sig ur. Hur stor andel av medlemmarna i Umeå som står bakom utbrytargruppen är svårt att veta i dagsläget. Kanske är det bara några få, kanske är det nästan alla. Utbrytarna säger en sak och partistyrelsen en annan. Likadant är det med orsakerna till utbrytningen. Det är omöjligt att avgöra vad som är sant och vad som är lögn.

Det är två saker jag undrar över.

Det ena är varför inte ni utbrytare gjorde det tydligt för alla medelmmar hur stora ni ansåg att problemet var? Av det ni idag skriver i ert brev så har motsättningarna existerat under lång tid, flera år, och frågorna har diskuterats på partistyrelsens möten. Om nu inte eran syn på saker och ting godtogs av partistyrelsen, varför gick ni inte ut med kritiken till alla medlemmar så att det kunde uppstå en riktig diskussion om problemen? Jag har till exempel varit med på sommarlägrena men aldrig förstått att det skulle finnas så djupa motsättningar. Varför togs inte problemen upp då? Varför gick ni inte ut med denna kritik till gräsrötterna innan ni bröt er ur?

Det andra är varför inte ni i min förra partiförening som sitter med i partistyrelsen vid rapporterna från partistyrelsen redogjorde för de motsättningar som har funnits inom partistyrelsen? Jag vet att partistyrelsen idag säger att de blev helt överraskade av utbrytningen, det köper jag, men att de inte skulle ha varit medvetna om att det fanns skarpa motsättningar inom partistyrelsen, det tror jag absolut inte på. Varför blev inte vi gräsrotsmedlemmar ordentligt upplysta om det? Vad motsättningarna handlade om? Hur stora de var?

Jag vill inte helt och hållet ta ställning i nuläget utan att veta mer. Jag hoppas att båda sidorna tänker igenom det jag har sagt och gärna kommer med svar.

3 kommentarer:

Göran Thyni sa...

Hej Tobias,

nu sitter jag inte i partistyrelsen, men jag gjorde det för 10 år sen och det har ofta varit hårda diskussioner. Men då har diskussionerna inte utmynnat i sådana här brytningar. Till våra demokratiska traditioner hör att man anser att om man har avgörande avvikande åsikter kring viktiga punkter så begär man att dessa publiceras och diskuteras i hela partiet så att "gräsrötter" som du och jag kan ta del av argumenten, diskutera lokalt och ta informerade beslut.

Detta är minoritetens ansvar och det har inte skett i detta fall. Jag blir besviken när jag får frågor och länkar till lokala media från min far och bror som bor i Umeå och inte kan svara på en enkel fråga om vad som hänt.

Vi får se hur detta sorterar ut sig, jag känner flera av avhopparna personligen, och jag kan skilja på sak och person. Jag hoppas att mina gamla vänner i Umeå kan göra detsamma när jag säger att jag instämmer i VUs kritik både vad gäller de ideologiska och organisatoriska frågorna.

Tobias Lindberg sa...

Hej Göran,

Tack för svar!

Jo, jag håller ju med dig om att det hade varit bättre om utbrytarna hade gjort klart för alla att de hade kraftigt avvikande åsikter istället för att som nu först bryta sig och sedan informera.

Trots att det är, som du skriver, minoritetens ansvar att meddela avvikande åsikter så tycker jag ändå partistyrelsen skulle ha varit tydligare och förklarat att det fanns motsättningar.

Anonym sa...

Hej!

Jag tycker i och för sig att det har varit ganska tydligt att det funnits motsättningar. Inte minst har det framgått på kongresser. Exempelvis i debatten om HBT-arbetet på kongressen i höstas, eller på kongressen 2005 där vi hade en hård diskussion om vår kamp mot mäns våld mot kvinnor.
Självklart är det jättesynd att inte medlemmar blivit meddelade, och kunnat sätta sig in i vad splittringen handlar om. Jag håller med Göran om att detta bryter mot våra traditioner och att det är utbrytarna som bär ansvaret för detta. De har gått bakom allas ryggar.
Partistyrelsen eller VU:t blev ju inte heller meddelade, vi fick alla reda på det efter media. Överhuvudtaget har avhopparna skött detta på ett otroligt fult sätt utan förvarning och med lögnspridning i media.

Vad vi måste göra nu är att diskutera och klargöra bakgrunden till splittringen, prata med alla medlemmar och dra politiska lärdomar av det. Vad det i grunden handlar om är att avhopparna gjort en högersväng och brutit upp från marxistiska grunder. (Mer information kommer bland annat i nästa nr av offensiv)

Och så ska förstås kämpa vidare för samma socialistiska politik som tidigare =)

Med kamratliga hälsningar
//Karin Wallmark